Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση

1.1 Καινοτομία στη Διδασκαλία

Εξαιρετική διδακτική πρωτοβουλία που εμπνέει τη μάθηση και την πρόοδο μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.

1.2 Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία

Η αναβάθμιση στη συνολική οργάνωση ή/και λειτουργία μιας Εκπαιδευτικής Μονάδας, που έχει επιφέρει βελτίωση στη μαθησιακή εμπειρία των διδασκόμενων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα ή/και στην προσωπική ζωή τους.

1.3 Ψηφιακή Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Μονάδα που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες, ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. που ενισχύει και εμπλουτίζει την μαθησιακή εμπειρία.

1.4 Online και Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης online ή εξ αποστάσεως, με υψηλής ποιότητας διδασκαλία, μαθησιακή εμπειρία και υποστήριξη.

1.5 Επένδυση ανά τομέα Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Μονάδα που εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς εκπαίδευσης μέσω επενδύσεων σε ειδικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, συνεργασίες κ.λπ

 • 1.5.1 Θετικές Επιστήμες
 • 1.5.2 Πληροφορική
 • 1.5.3 Αθλητισμός
 • 1.5.4 Πολιτισμός
 • 1.5.5 Ξένες Γλώσσες
 • 1.5.6 Ρομποτική
 • 1.5.7 Άλλο

1.6 Εξάλειψη Διακρίσεων & Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και της εκπαίδευσης που παρέχονται σε διδασκόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, π.χ. κινητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ιδιαιτερότητες κ.ά

 • 1.6.1 Εγκαταστάσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό
  Εκπαιδευτική Μονάδα που διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση διδασκόμενων με κινητικά προβλήματα (π.χ. ράμπες κ.ά.) καθώς επίσης και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

 • 1.6.2 Στοχευμένα Προγράμματα και Ειδικά Σχολεία
  Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει στους διδασκόμενους στοχευμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων.

1.7 Εκπαιδευτικές Virtual Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση

Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει στους διδασκόμενους ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεματικών εκπαιδευτικών virtual επισκέψεων, με στόχο να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί το γνωσιακό αντικείμενο δια της βιωματικής μάθησης.

1.8 Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων

Εκπαιδευτική Μονάδα που στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) των διδασκόμενων, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η οργάνωση και διαχείριση χρόνου, η προσαρμοστικότητα κ.ά.

1.9 Δια Βίου Μάθηση & Απασχολησιμότητα

Εκπαιδευτική Μονάδα που διακρίνεται για τον εξαιρετικό σχεδιασμό, την άριστη απόδοση και την ολοκληρωμένη υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης, που εξοπλίζει τους διδασκόμενους με γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στην σύγχρονη αγορά εργασίας (π.χ. ψηφιακές και νέες δεξιότητες), ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.

1.10 Καινοτομία στην Έρευνα

Εκπαιδευτική Μονάδα που προωθεί και ενθαρρύνει το ερευνητικό έργο με αποτέλεσμα να εμπνέει τους διδασκόμενους, το διδακτικό προσωπικό και το ευρύ κοινό και να ασκεί σημαντική επίδραση στον τομέα του.

1.11 Νεανική Επιχειρηματικότητα

Επιτυχημένη πρωτοβουλία που ενθαρρύνει το πνεύμα της δημιουργικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, βοηθά τους διδασκόμενους να δημιουργήσουν εικονικές επιχειρήσεις και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

1.12 Εκπαιδευτική πλατφόρμα ή εφαρμογή

Πλατφόρμα ή εφαρμογή που προσφέρει online εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

2. Εξωστρέφεια & Συνεργασία

2.1 Καλύτερη Καμπάνια Προσέλκυσης Σπουδαστών

Εκπαιδευτική Μονάδα που σχεδίασε και υλοποίησε την κατάλληλη καμπάνια προσέλκυσης σπουδαστών (στα social media, στον Τύπο, την Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο κ.λπ.) με αποτέλεσμα να βελτιώσει και ενισχύει την εικόνα του, ώστε να καταστεί πρώτη επιλογή σπουδών.

2.2 Καλύτερη Ψηφιακή Παρουσία

Εκπαιδευτική Μονάδα που διαθέτει εξαιρετική ψηφιακή παρουσία μέσω της ιστοσελίδας του και έχει ενσωματώσει αποτελεσματικά στην επικοινωνία του τα social media, παρέχοντας πληροφορίες στους διδασκόμενους και στο κοινό και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο.

2.3 Καλύτερο Open Day

Εκπαιδευτική Μονάδα που διοργάνωσε την αρτιότερη εκδήλωση «open day», φυσικά ή ψηφιακά, και που κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετοχών, να ενημερώσει και να ικανοποιήσει τους υποψηφίους μαθητές και τους γονείς τους και να αποτελέσει έμπνευση για να αυξηθούν οι εγγραφές κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο.

2.4 Καλύτερη Ψηφιακή Σχολική Εκδήλωση

Εκπαιδευτική Μονάδα που διοργάνωσε ψηφιακά την αρτιότερη εκδήλωση στο πλαίσιο κάποιας εορτής, εθνικής ή θρησκευτικής, παγκόσμιας ημέρας, open day ή άλλης αφορμής, και που κατάφερε να εμπνεύσει, να διασκεδάσει ή/ και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες.

2.5 Επιβράβευση της Αριστείας

Εκπαιδευτική Μονάδα ή φορέας που αποδεδειγμένα επιβραβεύει τους άριστους διδασκόμενους με υποτροφίες ή άλλες παροχές.

2.6 Πολιτική Οικονομικής Στήριξης Σπουδαστών

Πρωτοβουλία που έχει αποδεδειγμένα συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των μη προνομιούχων διδασκόμενων, και ειδικότερα εκείνων από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ατόμων με αναπηρία ή μελών μειονοτήτων.

2.7 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης

Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για το περιβάλλον και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των διδασκόμενων.

2.8 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Εκπαιδευτική Μονάδα που μέσω του γραφείου διασύνδεσης παρέχει δικτύωση και πρόσβαση σε δυνητικούς εργοδότες (π.χ. μέσω της πρακτικής άσκησης), ώστε οι διδασκόμενοι να απολαμβάνουν ευκαιρίες για να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

2.9 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς

Εκπαιδευτική Μονάδα που σε συνεργασία με επιχειρηματικό φορέα ή οργανισμό, δημιουργεί έργο που αποδίδει σημαντικά και αποδεδειγμένα οφέλη στους διδασκόμενους, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

2.10 Δεσμός με την Κοινωνία

Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας (τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς, αθλητικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, νοσοκομεία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά.) σε έργα κοινής ωφέλειας.

2.11 Διεθνείς Φοιτητές

Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον και τα κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει την έλευση ξένων διδασκόμενων

3. Διοίκηση,Οικονομία & Εγκαταστάσεις

3.1 Διαχείριση έκτακτης ανάγκης – Covid Conscious

Ενέργεια/εγκατάσταση/ πρωτοβουλία που εξασφάλισε τη βέλιστη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την ασφάλεια διδασκόμενων και προσωπικού.

 • 3.1.1 Σχέδιο απομακρυσμένης εργασίας για το προσωπικό
 • 3.1.2 Επανασχεδιασμός εγκαταστάσεων και ειδικές εγκαταστάσεις/ πρωτοβουλίες στο φυσικό χώρο
 • 3.1.3 Βέλτιστη χρήση τεχνολογίας για την τηλεκπαίδευση

3.2 Βέλτιστη Αξιοποίηση Οικονομικών Πόρων

Εκπαιδευτική Μονάδα που μέσω χρηματοδότησης (π.χ. σε συνεργασία με κάποιον επιχειρηματικό φορέα, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς οργανισμούς κ.ά.), αποδεδειγμένα δημιουργεί και προωθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον λειτουργίας και εργασίας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκπαιδευτική Μονάδα που επενδύει στην προσέλκυση και ανάπτυξη του βέλτιστου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαμόρφωση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.

3.4 Υγεία & Ασφάλεια

ΕΕκπαιδευτική Μονάδα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις παροχές υγείας και ασφάλειας προς τους διδασκόμενους, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό και που παρέχει υγιεινή διατροφή σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις εστίασης.

3.5 Σχολικές Μεταφορές

Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει την ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική, πιο άνετη και «πράσινη» μεταφορά των διδασκόμενων

3.6 Κτίριο & Εγκαταστάσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισμός που διαθέτει το αρτιότερο κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων, αισθητικά, τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά, φιλικό στο περιβάλλον, που διευκολύνει τη μετακίνηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες, που διευκολύνει και ενθαρρύνει τη διαδικασία της μάθησης, βελτιώνει τη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία, με άρτιες εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, αθλητικές, διαμονής, εστίασης κ.ά.

Βραβεία και Ειδικά βραβεία

Βραβεία θα δοθούν στους νικητές από κάθε κατηγορία υποψηφίων, με επιπλέον διαχωρισμό μεταξύ των δημοσιών και των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

Gold, Silver, Bronze

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Χρυσά, Αργυρά και Χάλκινα βραβεία, κατά κανόνα σε υποψηφιότητες με βαθμολογία από 8,5 , 7,5 και 6,5 και άνω, αντίστοιχα. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα βραβεία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες ισοβαθμήσουν σε κάποια κατηγορία βράβευσης.

Αριστεία

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις.

Εκπαιδευτικοί της Χρονιάς

Το βραβείο θα απονεμηθεί στους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτου βαθμίδας εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης τρίτων ή αυτοπρότασης, οι οποίοι με το εκπαιδευτικό έργο και την πρωτοβουλία τους ενέπνευσαν, κινητοποίησαν και ευαισθητοποίησαν τα μέλη της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται, έχοντας αποδεδειγμένη κοινωνική προσφορά και θετικό αντίκτυπο στα μέλη της τοπικής κοινωνίας που μετείχαν στην εν λόγω πρωτοβουλία ή/και επωφελήθηκαν από αυτή. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα https://www.educationleadersawards.gr/educator-of-the-year/ και είναι δωρεάν.

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί της Χρονιάς

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους συμμετέχοντες, ανά κατηγορία υποψηφίων, που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: η Αριστεία 10 πόντους, το Χρυσό βραβείο 7 πόντους, το Αργυρό βραβείο 3 πόντους και το Χάκινο βραβείο 1 πόντο.

Στο όνομα του βραβείου θα αναγράφεται η κατηγορία υποψηφίου και η φράση «…της χρονιάς». Π.χ. «Κολλέγιο της Χρονιάς», «Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης της Χρονιάς» κ.ο.κ.

Τιμητική Υποστήριξη

Χρυσός Χορηγός

Η ιστορία του Πρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ρούλα Μακρή ξεκινά από το Μάϊο του 1995 όταν η κ. Ρούλα Μακρή ίδρυσε το πρώτο της φροντιστήριο. Πλέον είναι ηγέτιδα εταιρεία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή των μαθητών στις πανεπιστημιακές σχολές. Με 25 έτη παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης, με κύρια χαρακτηριστικά την πολυετή εμπειρία στα θεωρητικά και εδώ και 15 χρόνια και σταθετικά μαθήματα,καθώς και στα αγγλικά και με διαδικτυακά μαθήματα για όλη την Ελλάδα, συνεχίζει το εκπαιδευτικό του έργο εστιάζοντας πλέον στις εξατομικευμένες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

Στα διαδικτυακά μαθήματα η συνεργασία τουΠρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ρούλα Μακρήμε τη MicosoftHellas, επέφερε αγαστά αποτελέσματα και πλέον διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μαθητών από διάφορες γωνιές της πατρίδας μας. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISOEΛΟΤ 1433:2008 για τις υπηρεσίες της και έχει διακριθεί και πιστοποιηθεί από την ACTAγια την εκπαίδευση των καθηγητών της στα softskills.

Η εταιρεία έχει λάβει σημαντικές βραβεύσεις EDUCATIONLEADERSAWARDS2019 (SILVERβραβείο για τις Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες), EDUCATIONLEADERSAWARDS2019 (SILVERβραβείο για τη συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς και Οργανισμούς) πουαναδεικνύουν την καινοτομία και τη δράση της. Επίσης η κ. Ρούλα Μακρή έχει διακριθεί ανάμεσα στις γυναίκες -ηγέτες επιχειρήσεων(whoiswho)και είναι βραβευμένη ως Φιλόλογος από την ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) και διακεκριμένη Φιλόλογος ειδικότερα στο μάθημα της Έκθεσης.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι:

 • Μελέτη Δημοτικού
 • Μελέτη Γυμνασίου
 • Φροντιστηριακά μαθήματα Γυμνασίου -Λυκείου
 • Προετοιμασία για την εισαγωγή στα Πρότυπα –Πειραματικά Γυμνάσια
 • Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα
 • Υποστήριξη σε Φοιτητικές Εργασίες καιΦοιτητικά μαθήματα.

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση