Κρατήστε με ενήμερο για τα Education Leaders Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Εκπαίδευση – Εξωστρέφεια

1.1 Καινοτομία στη Διδασκαλία
Εξαιρετική διδακτική πρωτοβουλία που εμπνέει τη μάθηση και την πρόοδο μέσω καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.

1.1.1. Καινοτομία στη Διδασκαλία στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.1.2. Καινοτομία στη Διδασκαλία στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.1.3. Καινοτομία στη Διδασκαλία στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.1.4. Καινοτομία στη Διδασκαλία στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
1.1.5. Καινοτομία στη Διδασκαλία στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.1.6. Καινοτομία στη Διδασκαλία στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.1.7. Καινοτομία στη Διδασκαλία στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
1.1.8. Καινοτομία στη Διδασκαλία στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

1.2 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ
Εκπαιδευτική Μονάδα που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και παρέχει στους διδασκόμενους σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες, ψηφιακό και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, πλατφόρμες ή εφαρμογές κ.ά., που ενισχύουν και εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία.

* Στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπου η είσοδος γίνεται με κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει οι κωδικοί να συμπεριλαμβάνονται στην υποψηφιότητα, για την ορθότερη αξιολόγηση από τους κριτές.

1.2.1 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.2.2 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.2.3 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.2.4 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
1.2.5 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.2.6 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.2.7 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
1.2.8 Ψηφιακή Εκπαίδευση, Ρομποτική & ΑΙ στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση
1.2.9 – Εργαλεία Ψηφιακής Εκπαίδευσης, Ρομποτικής & ΑΙ

1.3 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως
Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης online ή εξ αποστάσεως, με υψηλής ποιότητας διδασκαλία, μαθησιακή εμπειρία και υποστήριξη.

* Στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπου η είσοδος γίνεται με κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει οι κωδικοί να συμπεριλαμβάνονται στην υποψηφιότητα, για την ορθότερη αξιολόγηση από τους κριτές.

1.3.1 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.3.2 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.3.3 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.3.4 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
1.3.5 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.3.6 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.3.7 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
1.3.8 Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση
1.3.9 Online Εργαλεία Εκπαίδευσης
1.3.10 Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού

1.4 Εξάλειψη Διακρίσεων & Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και της εκπαίδευσης που παρέχονται σε διδασκόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, π.χ. κινητικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ιδιαιτερότητες κ.ά. Επίσης, εκπαιδευτική μονάδα που έχει προληπτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού. (ενδεικτικά Εγκαταστάσεις, Εκπαιδευτικό Υλικό, Στοχευμένα Προγράμματα κ.λπ.)

1.4.1 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.4.2 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.4.3 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.4.4 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
1.4.5 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.4.6 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.4.7 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
1.4.8 Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση
1.4.9  Καινοτομία στην Ειδική Αγωγή – Ιδιωτικός Τομέας
1.4.10. Καινοτομία στην Ειδική Αγωγή – Δημόσιος Τομέας 

1.5 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση
Εκπαιδευτική Μονάδα που παρέχει στους διδασκόμενους ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεματικών εκπαιδευτικών (φυσικών ή virtual) επισκέψεων, με στόχο να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί το γνωσιακό αντικείμενο δια της βιωματικής μάθησης.

1.5.1 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.5.2 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.5.3 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.5.4 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
1.5.5 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1.5.6 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1.5.7 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
1.5.8 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση
1.5.9 Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

1.6 *Other

Ενότητα 2. Προβολή – Στρατηγική – Συνεργασία

2.1 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική
Εκπαιδευτική Μονάδα που διαθέτει εξαιρετική ψηφιακή παρουσία μέσω της ιστοσελίδας του και έχει ενσωματώσει αποτελεσματικά στην επικοινωνία του τα social media και τα μέσα επικοινωνίας, παρέχοντας πληροφορίες στους διδασκόμενους και στο κοινό και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο.

2.1.1 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.1.2 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.1.3 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.1.4 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.1.5 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.1.6 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.1.7 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.1.8 Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.2 Εκδήλωση / Experiential Event
Εκπαιδευτική Μονάδα που διοργάνωσε την αρτιότερη εκδήλωση στο πλαίσιο κάποιας εορτής, εθνικής ή θρησκευτικής, παγκόσμιας ημέρας, open day ή άλλης αφορμής και που κατάφερε να εμπνεύσει, να διασκεδάσει ή/και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες.

2.2.1 Εκδήλωση / Experiential Event στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.2.2 Εκδήλωση / Experiential Event στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.2.3 Εκδήλωση / Experiential Event στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.2.4 Εκδήλωση / Experiential Event στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.2.5 Εκδήλωση / Experiential Event στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.2.6 Εκδήλωση / Experiential Event στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.2.7 Εκδήλωση / Experiential Event στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.2.8 Εκδήλωση / Experiential Event στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.3 Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών-Σπουδαστών
Εκπαιδευτική Μονάδα ή φορέας που αποδεδειγμένα επιβραβεύει τους άριστους διδασκόμενους με υποτροφίες ή άλλες παροχές.

2.3.1. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.3.2. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.3.3. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.3.4. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.3.5. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών -Σπουδαστών στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.3.6. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.3.7. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.3.8. Επιβράβευση της Αριστείας & Οικονομική Στήριξη Μαθητών – Σπουδαστών στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.4 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για το περιβάλλον και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των διδασκόμενων.

2.4.1 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.4.2 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.4.3 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.4.4 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.4.5 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.4.6 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.4.7 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.4.8 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης & Κλιματική Αλλαγή στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.5 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας & Νεανική Επιχειρηματικότητα
Εκπαιδευτική Μονάδα που μέσω του γραφείου διασύνδεσης παρέχει δικτύωση και πρόσβαση σε δυνητικούς εργοδότες (π.χ. μέσω της πρακτικής άσκησης) ή πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν το πνεύμα της δημιουργικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ώστε οι διδασκόμενοι να απολαμβάνουν ευκαιρίες για να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

2.5.1 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας & Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.5.2 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας & Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.5.3 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.5.4 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.6 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς & Οργανισμούς
Εκπαιδευτική Μονάδα που σε συνεργασία με επιχειρηματικό φορέα ή οργανισμό, δημιουργεί έργο που αποδίδει σημαντικά και αποδεδειγμένα οφέλη στους διδασκόμενους, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

2.6.1 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.6.2 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.6.3 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.6.4 Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς και Οργανισμούς στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.7 Δεσμός με την Κοινωνία
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποδεδειγμένα συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας (τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς, αθλητικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, νοσοκομεία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά.) σε έργα κοινής ωφέλειας.

2.7.1 Δεσμός με την Κοινωνία στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.7.2 Δεσμός με την Κοινωνία στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.7.3 Δεσμός με την Κοινωνία στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.7.4 Δεσμός με την Κοινωνία στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.7.5 Δεσμός με την Κοινωνία στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.7.6 Δεσμός με την Κοινωνία στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.7.7 Δεσμός με την Κοινωνία στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.7.8 Δεσμός με την Κοινωνία στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.8 Διεθνείς Συνεργασίες
Εκπαιδευτική Μονάδα που συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού.

2.8.1 Διεθνείς Συνεργασίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.8.2 Διεθνείς Συνεργασίες στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.8.3 Διεθνείς Συνεργασίες στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
2.8.4 Διεθνείς Συνεργασίες στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
2.8.5 Διεθνείς Συνεργασίες στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.8.6 Διεθνείς Συνεργασίες στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.8.7 Διεθνείς Συνεργασίες στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
2.8.8 Διεθνείς Συνεργασίες στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

2.9 *Other

Ενότητα 3. Διοίκηση – Εγκαταστάσεις

3.1 Συστήματα ποιότητας & πιστοποιήσεις
Οι διαδικασίες που ακολουθεί μία Εκπαιδευτική Μονάδα, ώστε να είναι συνεπής με τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης και λειτουργίας.

3.1.1 Συστήματα ποιότητας και πιστοποιήσεις στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.1.2 Συστήματα ποιότητας και πιστοποιήσεις στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.1.3 Συστήματα ποιότητας και πιστοποιήσεις στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
3.1.4 Συστήματα ποιότητας και πιστοποιήσεις στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

3.2 Επενδύσεις & Υποδομές
Εκπαιδευτική Μονάδα που εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς εκπαίδευσης μέσω επενδύσεων σε ειδικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, συνεργασίες κ.λπ.

3.2.1 Επενδύσεις & Υποδομές στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.2.2 Επενδύσεις & Υποδομές στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.2.3 Επενδύσεις & Υποδομές στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
3.2.4 Επενδύσεις & Υποδομές στη Δημόσια Δια βίου Εκπαίδευση
3.2.5 Επενδύσεις & Υποδομές στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.2.6 Επενδύσεις & Υποδομές στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.2.7 Επενδύσεις & Υποδομές στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
3.2.8 Επενδύσεις & Υποδομές στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό
Εκπαιδευτική Μονάδα που επενδύει στην προσέλκυση και ανάπτυξη του βέλτιστου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαμόρφωση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.

3.3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.3.2 Ανθρώπινο Δυναμικό στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
3.3.4 Ανθρώπινο Δυναμικό στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

3.4 Υγεία – Ασφάλεια – Ασκήσεις Ετοιμότητας
Εκπαιδευτική Μονάδα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις παροχές υγείας και ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μεταφορών) προς τους διδασκόμενους, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό και που παρέχει υγιεινή διατροφή σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις εστίασης.

3.4.1 Υγεία – Ασφάλεια – Ασκήσεις Ετοιμότητας στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.4.2 Υγεία – Ασφάλεια – Ασκήσεις Ετοιμότητας στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.4.3 Υγεία – Ασφάλεια – Ασκήσεις Ετοιμότητας στην Ιδιωτική Μεταλυκειακή / Επαγγελματική Εκπαίδευση
3.4.4 Υγεία – Ασφάλεια – Ασκήσεις Ετοιμότητας στην Ιδιωτική Δια βίου Εκπαίδευση

3.5 *Other
Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Other” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες. Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κατηγορίες Υποψηφίων

Βραβεία μπορούν να διεκδικήσουν ιδιωτικοί και δημόσιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί κάθε βαθμίδας, καθώς και επιχειρήσεις με σχετικό αντικείμενο:

1. Παιδικοί Σταθμοί & Νηπιαγωγεία
2. Δημοτικά Σχολεία
3. Γυμνάσια & Λύκεια
4. Κολλέγια
5. Πανεπιστήμια
6. ΙΕΚ & Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών

7. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
8. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
9. Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
10. Επιχειρήσεις
11. Άλλο (ΜΚΟ, Ιδιωτικοί / Δημόσιοι Φορείς κ.ά.)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία, αλλά η δραστηριότητά σας, παρότι εκπαιδευτική ή σχετική με την εκπαίδευση, δεν εμπίπτει σε αυτή των παραπάνω κατηγοριών υποψηφίων.

Βραβεία & Ειδικά βραβεία

Gold, Silver, Bronze
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Αριστεία / Platinum
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά ενότητα, στην υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Εκπαιδευτικοί της Χρονιάς
Το βραβείο θα απονεμηθεί στους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτου βαθμίδας εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης τρίτων ή αυτοπρότασης, οι οποίοι με το εκπαιδευτικό έργο και την πρωτοβουλία τους ενέπνευσαν, κινητοποίησαν και ευαισθητοποίησαν τα μέλη της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται, έχοντας αποδεδειγμένη κοινωνική προσφορά και θετικό αντίκτυπο στα μέλη της τοπικής κοινωνίας που μετείχαν στην εν λόγω πρωτοβουλία ή/ και επωφελήθηκαν από αυτή. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.educationleadersawards.gr και είναι δωρεάν.

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί της Χρονιάς
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους συμμετέχοντες, ανά κατηγορία υποψηφίων, που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: η Αριστεία/Platinum 10 πόντους, το Χρυσό βραβείο 7 πόντους, το Αργυρό βραβείο 3 πόντους και το Χάκινο βραβείο 1 πόντο.

Κατηγορίες Υποψηφίων:

  1. Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί & Νηπιαγωγεία Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
    Ιδιωτικά Γυμνάσια & Λύκεια
  2. Κολλέγια
  3. Ιδιωτικά ΙΕΚ & Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών
  4. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
  5. Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Στο όνομα του βραβείου θα αναγράφεται η κατηγορία υποψηφίου και η φράση «…της χρονιάς». Π.χ. «Κολλέγιο της Χρονιάς», «Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης της Χρονιάς» κ.ο.κ.