Εκπαιδευτικοί της Χρονιάς

Το βραβείο θα απονεμηθεί στους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτου βαθμίδας εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης τρίτων ή αυτοπρότασης, οι οποίοι με το εκπαιδευτικό έργο και την πρωτοβουλία τους ενέπνευσαν, κινητοποίησαν και ευαισθητοποίησαν τα μέλη της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται, έχοντας αποδεδειγμένη κοινωνική προσφορά και θετικό αντίκτυπο στα μέλη της τοπικής κοινωνίας που μετείχαν στην εν λόγω πρωτοβουλία ή/και επωφελήθηκαν από αυτή.

Κριτήρια Επιλογής

Ο ιδανικός υποψήφιος για το βραβείο του Εκπαιδευτικού της Χρονιάς είναι εν ενεργεία δάσκαλος ή καθηγητής σχολείου ή πανεπιστημιακής σχολής, αφοσιωμένος στην αριστεία με εξαιρετικές επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Διδάσκει σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή ή σχολείο, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικής βαθμίδας, από τον παιδικό σταθμό μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές, και:

 • αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους σπουδαστές, ανεξαρτήτου οικονομικού, κοινωνικού, φυλετικού ή άλλου υποβάθρου και βαθμού ικανότητας μάθησης,
 • απολαμβάνει τον θαυμασμό και τον σεβασμό των σπουδαστών, των γονέων και των συναδέλφων,
 • το εκπαιδευτικό έργο του επιδρά θετικά τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και στην ευρύτερη κοινότητα,
 • διακρίνεται για αρετές, όπως η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η αβρότητα, η υπομονή και άλλες απαραίτητες στην τέλεση του ιδιαίτερα επιφορτισμένου εκπαιδευτικού έργου.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Υποψηφιότητα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας, οι οποίοι διδάσκουν στην Ελλάδα σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή ή σχολείο, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην αντίστοιχη σελίδα του website των βραβείων. Ζητούμενο είναι ένα κείμενο τουλάχιστον 1.000 λέξεων, στο οποίο να αναφέρονται τα εξής:

 1. Ποια αποτελεσματική εκπαιδευτική πρακτική χρησιμοποιεί ο Εκπαιδευτικός, που να μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και να επηρεάσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
 2. Ποια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική χρησιμοποιεί ο Εκπαιδευτικός, για να αντιμετωπιστούν κάποιες ιδιαίτερες προκλήσεις του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας;
 3. Ποια είναι τα στοιχεία και τα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι ο Εκπαιδευτικός έχει επηρεάσει θετικά το μαθησιακό επίπεδο των σπουδαστών της τάξης ή του σχολείου;
 4. Με ποιον τρόπο το έργο του Εκπαιδευτικού έχει επηρεάσει θετικά την ευρύτερη κοινότητα, θέτοντας έτσι ένα νέο πρότυπο για το λειτούργημα του Εκπαιδευτικού;
 5. Με ποιον τρόπο το έργο του Εκπαιδευτικού βοηθά τους σπουδαστές να κατανοήσουν τον ρόλο τους στον κόσμο ως «παγκόσμιοι πολίτες», παρέχοντάς τους μια εκπαίδευση βασισμένη σε αξίες, ως εφόδια για την ένταξή τους στον κόσμο όπου θα εργαστούν και θα κοινωνικοποιηθούν με ανθρώπους από πολλές διαφορετικές εθνικότητες, πολιτισμούς και θρησκείες;

Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει σύσταση από τον οικείο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ή/και από τον διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας.

Διαδικασία Ανάδειξης

Η κριτική επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, μελετά τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αξιολογεί τις υποψηφιότητες, συντάσσοντας μια λίστα με τη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τη δική τους κρίση. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους υποψηφίους να περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Τέλος, η λίστα επικυρώνεται από την Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής και ανακοινώνεται στην τελετή απονομής των βραβείων.

Τιμητική Υποστήριξη

Χρυσός Χορηγός

Η ιστορία του Πρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ρούλα Μακρή ξεκινά από το Μάϊο του 1995 όταν η κ. Ρούλα Μακρή ίδρυσε το πρώτο της φροντιστήριο. Πλέον είναι ηγέτιδα εταιρεία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή των μαθητών στις πανεπιστημιακές σχολές. Με 25 έτη παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης, με κύρια χαρακτηριστικά την πολυετή εμπειρία στα θεωρητικά και εδώ και 15 χρόνια και σταθετικά μαθήματα,καθώς και στα αγγλικά και με διαδικτυακά μαθήματα για όλη την Ελλάδα, συνεχίζει το εκπαιδευτικό του έργο εστιάζοντας πλέον στις εξατομικευμένες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

Στα διαδικτυακά μαθήματα η συνεργασία τουΠρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ρούλα Μακρήμε τη MicosoftHellas, επέφερε αγαστά αποτελέσματα και πλέον διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μαθητών από διάφορες γωνιές της πατρίδας μας. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISOEΛΟΤ 1433:2008 για τις υπηρεσίες της και έχει διακριθεί και πιστοποιηθεί από την ACTAγια την εκπαίδευση των καθηγητών της στα softskills.

Η εταιρεία έχει λάβει σημαντικές βραβεύσεις EDUCATIONLEADERSAWARDS2019 (SILVERβραβείο για τις Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες), EDUCATIONLEADERSAWARDS2019 (SILVERβραβείο για τη συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς και Οργανισμούς) πουαναδεικνύουν την καινοτομία και τη δράση της. Επίσης η κ. Ρούλα Μακρή έχει διακριθεί ανάμεσα στις γυναίκες -ηγέτες επιχειρήσεων(whoiswho)και είναι βραβευμένη ως Φιλόλογος από την ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) και διακεκριμένη Φιλόλογος ειδικότερα στο μάθημα της Έκθεσης.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι:

 • Μελέτη Δημοτικού
 • Μελέτη Γυμνασίου
 • Φροντιστηριακά μαθήματα Γυμνασίου -Λυκείου
 • Προετοιμασία για την εισαγωγή στα Πρότυπα –Πειραματικά Γυμνάσια
 • Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα
 • Υποστήριξη σε Φοιτητικές Εργασίες καιΦοιτητικά μαθήματα.

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση